Chứng nhận đk kinh doanh

Cơ sở yến sào Ngọc Thảo tự hào là công ty kinh doanh hơn 12 năm trong ngành dẫn dụ và khai thác tổ yến. Với 3 cam kết đanh thép:

  • Chất lượng là kim chỉ nam
  • Tổ yến được chọn lọc và hái nhân văn để bảo toàn quần thể yến
  • Phát hiện hàng giả đền gấp 100 lần